Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Pizza Veloce se sídlem Družstevní 844, Frýdek Místek, IČ 70315906, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:
jméno a příjmení, název společnosti, adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa, historie objednávek.
Správce neukládá ani nezpracovává žádné údaje, které spadají do kategorie citlivých údajů dle GDPR.
Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat.

Rozsah zpracovávaných dat

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, historie objednávek Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem realizace Vašich objednávek, objednaných služeb, fakturace nebo pro doručení objednávek. budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů udělujete svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to využitím nástrojů, které Vám nabízíme ve Vašem zákaznickém účtu, zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti: Pizza Veloce, Družstevní 844, Frýdek Místek 738 01
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i osoby zpracovávájící elektronické a telefonní objednávky, přípravu, výrobu a dopravu objednávky na Vaší adresu.

Reklama
využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení, nepředáváme je ale třetím stranám.

Právo vž zapomenut

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpeční ochrany dat
Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Agáta pizza

40.Pluku 1360, VM

737 775 323

Facebook

Chcete nám napsat?

Kde jste se o nás dozvěděli?
Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB
    captcha